Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Ανισόπεδος κόμβος Μεσολογγίου της Ιόνιας Οδού: Ας γίνει κόμβος ανάκαμψης. Προϋποθέσεις υπάρχουν...

Ανισόπεδος κόμβος Μεσολογγίου της Ιόνιας Οδού. Ο κόμβος που μπορεί υπό προϋποθέσεις να φέρει τα "κάτω" -"πάνω" στην περιοχή μας!

Θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι με τον εν λόγω, κόμβο και με τη λειτουργία της Ιόνιας Οδού, το Μεσολόγγι αποκτά στρατηγική και κομβική θέση, στο νέο οδικό και οικονομικό χάρτη.

Για να υπάρξει όμως όφελος απαιτείται, σχεδιασμός και αλλαγή νοοτροπίας και αντιλήψεων, με ταυτόχρονη ορθολογική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του τόπου, χωρίς μεγαλοϊδεατισμούς!