Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

www.dasi-ydata.gr Η νέα διαδυκτιακή πύλη στη δυτική Ελλάδα για τα Δάση και τους Υδάτινους Πόρους

Ημερίδα με θέμα: «Παρουσίαση της Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων» διοργάνωσε σήμερα στην Πάτρα η «Κοινωνία της Πληροφορίας», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι Διευθυντές και στελέχη των Δασικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της Διαδικτυακής Πύλης μεταξύ των άλλων έγινε επίδειξη διεκπεραίωσης διοικητικών πράξεων για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της.
Στη νέα Διαδικτυακή Πύλη (www.dasi-ydata.gr) ο Πολίτης, η Επιχείρηση και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας συναντιούνται και συνεργάζονται σε θέματα, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας όπως:
· Η Έκδοση άδειας θήρας
· Η Άδεια χορήγησης φυτών
· Η Άδεια υλοτομίας
· Η Έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
· Η Εξέταση αιτήματος διάνοιξης δασικής οδού
· Καταγγελίες και Παράπονα

και της Διεύθυνσης Υδάτων όπως:
· Η Αίτηση για χρήση νερού
· Η Αίτηση για έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινου πόρου
· Η Αίτηση για ενιαία άδεια χρήσης νερού
· Καταγγελίες και Παράπονα
Επιπλέον από την Διαδικτυακή Πύλη το κοινό μπορεί να ενημερώνεται για θέματα γενικής φύσεως όπως η δασοπονία, η θήρα, οι περιοχές Ειδικής Προστασίας αλλά και για πιο εξειδικευμένα θέματα όπως οι νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδάτων και οι τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού.
Επίσης οι προσφερόμενες από τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων Πόρων Υπηρεσίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές θα είναι εφεξής με ενιαίο τρόπο γνωστά στο κοινό.