Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Ανακοίνωση από τον σύλλογο «Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας» που συστάθηκε στο Μεσολόγγι


Σε εξέλιξη είναι πρωτοβουλία πολιτών από το Μεσολόγγι ώστε να επανασυσταθεί η «Διεθνής Ακαδημία της Ελευθερίας» με απώτερο σκοπό την υλοποίηση των στόχων που είχαν τεθεί κατά τη θεσμοθέτησή της ως ΝΠΔΔ το 2003 και ως γνωστό καταργήθηκε το 2014.
Αυτή τη φορά η προσπάθεια έχει συλλογικό χαρακτήρα καθώς συστάθηκε σωματείο με την ομώνυμη ονομασία που στους καταστατικούς του σκοπούς έχει την εκπλήρωση των στόχων της «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».

Σε ανακοίνωση της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του συλλόγου αναφέρεται:

«Την 22-3-19 σαράντα συμπατριώτες μας από την Αθήνα, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, το Νεοχώρι ,  το Ευηνοχώρι συγκεντρωθήκαμε μετά από πρόσκληση του Κώστα Καρκανιά και αποφασίσαμε να συστήσουμε σύλλογο με τον ανωτέρω τίτλο και έδρα την  Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου.Θυμίζουμε ότι η Ακαδημία ιδρύθηκε ως ΝΠΔΔ  με τον Ν. 3123/2003 μετά από πρόταση του συμπατριώτη μας Γερ. Καζάνα και καταργήθηκε το 2014 με τον Ν. 4250 .
Παρόμοια προσπάθεια είχαμε κάνει το τέλος του 2014 αλλά τότε για διαφόρους λόγους δεν είχαμε καταφέρει να την ολοκληρώσουμε.
Αυτή την φορά όμως καταθέσαμε στο δικαστήριο τα απαραίτητα έγγραφα και την 14 Ιουνίου 2019 πήραμε την απόφαση για την έγκριση της ίδρυσης του συλλόγου και της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, η οποία μετά και την εσωτερική κατανομή καθηκόντων αποτελείται από τους :
-          Κ. Καρκανιά ως Πρόεδρο
-          Ν. Κολόμβα ως Αντιπρόεδρο
-          Γ. Γεωργόπουλο ως Γεν. Γραμματέα
-          Αθαν. Σπυρόπουλο ως μέλος και
-          Ιωάν. Μακρή ως μέλος
Ο σύλλογος ιδρύθηκε για να καλύψει τους στόχους του καταργηθέντος νομικού προσώπου ή και για να υποστηρίζει την λειτουργία του αν αυτό κάποτε επανιδρυθεί.
Οι κύριοι στόχοι του νέου συλλόγου είναι :

I.                    Η μελέτη και η έρευνα του φαινομένου της Ελευθερίας από θεσμικής, φιλοσοφικής, ιστορικής, ιατρικής, επιστημολογικής, κοινωνικής, και κάθε άλλης πλευράς.
II.                  Η συνεργασία με Πανεπιστήμια και γενικά με Πνευματικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
III.                Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων και πάσης φύσεως επιμορφωτικών εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς, μαθητές, φοιτητές καθώς και για όλους τους πολίτες.
IV.                Η συνεργασία με φιλοσόφους, επιστήμονες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για την προώθηση επιμορφωτικών δράσεων και την διεθνή προβολή της ελευθερίας.
V.                  Η συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με τους αντίστοιχους φορείς των κρατών-μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε).
VI.                Η δημιουργία μονίμου συνεδριακού κέντρου
VII.              Η οργάνωση βιβλιοθήκης και η κατάρτιση βιβλιογραφίας με την συγκέντρωση, καταγραφή και κατάταξη κατά ενότητες βιβλίων, περιοδικών και γενικά εντύπου υλικού, που αναφέρονται στην Ελευθερία κατά το πέρασμα των αιώνων.
VIII.            Η δημιουργία Διεθνούς Μουσείου Ελευθερίας των Λαών, όπου θα αναδεικνύονται οι ιστορικοί τους αγώνες για την Ελευθερία σε συνεργασία με κάθε Κράτος
IX.                Η καθιέρωση Διεθνών Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων, των «Ελευθερίων», μέσω των οποίων θα αναδεικνύονται οι πολιτιστικές αξίες της Ελευθερίας.
X.                  Η καθιέρωση απονομής Διεθνών Βραβείων Ελευθερίας

Πρέπει να σημειώσουμε , ότι οι ανωτέρω στόχοι, που είναι αντιγραφή των αντιστοίχων του καταργηθέντος ΝΠΔΔ , είναι μεγαλεπήβολοι και προφανώς θα επιδιωχθούν σταδιακά αναλόγως προς τις δυνατότητες των μελών και των υποστηρικτών της ιδέας.
 Σύντομα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία της τακτικής ΓΣ καθώς και το αρχικό πρόγραμμα δράσεων της Ακαδημίας.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Κ.Καρκανιά στο kkar@bhc.gr  ή  με τον Γ. Γεωργόπουλο στο tagor@otenet.gr