Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Το νέο ΔΣ του παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας


Μετά την πραγματοποίηση των εκλογών που έγιναν ςτην Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, τις ώρες 11:00- 14:30 στα γραφεία της Β΄ΕΛΜΕ Αιτ/νιας (Α΄πάροδος Παπαστράτου, Διαλέτη 7, 1ος όροφος) η νέα σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής και της Εξελεκτικής Επιτροπής του παραρτήματος Αιτωλοακαρνανίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας  είναι η εξής:
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
· Πρόεδρος, Καλαμπαλίκης Γεράσιμος 

· Αντιπρόεδρος, Νάκος Κωνσταντίνος 

· Γενική Γραμματέας, Ρεντίφη Ειρήνη 

· Ειδική Γραμματέας, Αρκουμάνη Αναστασία · Ταμίας, Γκόλφης Νικόλαος 

· Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης, Γκούβας Παναγιώτης 

· Υπεύθυνος για τη διακίνηση περιοδικών, Μπραέσσας Ζήσιμος 

· Μέλος, Φραγκούλης Άρης 

· Μέλος, Μαστρογιάννης Αλέξης


Για την Εξελεκτική Επιτροπή
· Κοσμάς Χρήστος

· Γιαννακάς Κωνσταντίνος

· Τριάντης Χρήστος