Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Το ΙΤΥΕ Διόφαντος προωθεί τα Ανοιχτά Δεδομένα στην Καινοτομία και τον Πολιτισμό μέσω πιλοτικής δράσης


Πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες και χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθησαν από τη συνάντηση εκπροσώπων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, της Αυτόνομης Επαρχίας του Τρέντο (Ιταλία) και φορέων της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στο ΙΤΥΕ Διόφαντος προκειμένου να σχεδιάσουν την πιλοτική δράση «Boost Open Data usage at the Region of Western Greece», που υλοποιείται από την ερευνητική Ομάδα του ΙΤΥΕ Διόφαντος στα πλαίσια του έργου «OSIRIS-Open Social Innovation policies driven by co-creative Regional Innovation ecosystemS», (INTERREG EUROPE) https://www.interregeurope.eu/osiris/.

Στα πλαίσια της συνάντησης, o Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου OSIRIS, παρουσίασε συνοπτικά την πιλοτική δράση Boost και την πλατφόρμα Ανοιχτών Δεδομένων που θα ξεκινήσει τη λειτουργία της σε λίγες μέρες. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την  Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή καθώς εστιάζει στις θεματικές των Ανοικτών Πολιτιστικών Δεδομένων (Open Cultural Data) και της Ανοικτής Κοινωνικής Καινοτομίας (Open Social Innovation) και αποτελεί ταυτόχρονα περίπτωση επαναχρησιμοποίησης (re-use) και μεταφοράς καλών πρακτικών (good practices), καθώς η υλοποίησή της προκύπτει σε συνεργασία με την Αυτόνομη Επαρχία του Τρέντο στην Ιταλία. O Καθ. Χ. Στύλιος επισήμανε τη σημασία της υιοθέτησης της κουλτούρας ανοιχτών δεδομένων για το οικοσύστημα καινοτομίας και στα οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις από τα Ανοιχτά Δεδομένα, καθώς επίσης μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και επαναχρησιμοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων (Open Data) και τις δυνατότητες εξαγωγής γνώσης από αυτά. Τέλος, παρουσίασε τα επερχόμενα βήματα της πιλοτικής δράσης καθώς και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Boost Hackathon στην Πάτρα, το οποίο θα λάβει χώρα στο POS4Work Co-Working Space στις 14 και 15 Μαρτίου 2020.

Οι εκπρόσωποι της Αυτόνομης Επαρχίας του Τρέντο αναφέρθηκαν στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της πλατφόρμας OpenAgenda, πάνω στην οποία βασίζεται η αντίστοιχη πλατφόρμα Boost, στα θετικά αποτελέσματα για την περιοχή τους και στην εμπειρία αξιοποίησης της πλατφόρμας,  για την ανάδειξη των εκδηλώσεων που αναρτώνται και την πολύ θετική ανταπόκριση κοινού, επιχειρήσεων και φορέων από το Τρέντο και άλλες περιοχές της Ιταλίας στην χρήση τους.

Το έργο OSIRIS είναι μια πρωτοβουλία πού έχει σαν στόχο να προωθήσει την Ανοικτή και Κοινωνική Καινοτομία λειτουργώντας σε ένα πανευρωπαϊκό περιβάλλον, στα πλαίσια του οποίου έχουν προκύψει Σχέδια Δράσης και νέες περιφερειακές πολιτικές που συνεισφέρουν στην άνθιση συνεργατικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας.