Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Σύντομα σε χρήση η νέα πτέρυγα στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου μετά τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας


Εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα κατά την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας η προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τγια τη νέα πτέρυγα που κατασκευάζεται στο Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη, Θανάση Μαυρομμάτη.
Με το υποέργο αυτό, προϋπολογισμού  89.000€ θα γίνει προμήθεια του ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τη νέα πτέρυγα δυναμικότητας 24 κλινών που κατασκευάστηκε στο ίδρυμα, καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τα νέα μαγειρεία.Να θυμίσουμε ότι με την κατασκευή της νέας πτέρυγας, με συνολική επιφάνεια 309 τ.μ. δημιουργούνται επιπλέον 10 θάλαμοι διαμονής, που μπορούν να φιλοξενήσουν ακόμη 24 τρόφιμους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται κατά 43 τ.μ.,  η επιφάνεια των μαγειρείων και των βοηθητικών χώρων. Η κατασκευή της νέας πτέρυγας έγινε με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για θερμομόνωση και ηχομόνωση στην εσωτερική και εξωτερική τοιχοποιία και στην οροφή.
Η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του κτιρίου, εξυπηρετεί πλήρως την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος, αλλά και τις σύγχρονες απαιτήσεις που έχουν αυξηθεί, καθώς συνδέονται με τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική κρίση.
Έτσι με δεδομένο ότι έχουν σχεδόν τελειώσει οι εργασίες κατασκευής της νέας πτέρυγας μετά και την σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στους αμέσως επόμενους μήνες θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι στη νέα πτέρυγα.