Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο(23/3) το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Με 41 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 18.00 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας, στο Μεσολόγγι, το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.​Ενημέρωση σχετικά με τη με τη κατασκευή μονάδων παραγωγής ενέργειας με καύσιμο βιορευστά (εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

2.​Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Συνδέσμου 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Παπαδόπουλος Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

3.​Έγκριση της υπ’αριθμ. 64/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου περί νομικής εκπροσώπηση της επιχείρησης (εισηγητής κ. Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).

4.​Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου για τον διακανονισμό οφειλής της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

5.​Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με το Δήμο Κάσου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

6.​Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2017 (Ν.4456/17-ΦΕΚ24/Α/1.3.2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

7.​Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2015 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. –Αντιδήμαρχος).

8.​Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. –Αντιδήμαρχος).

9.​Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

10.​Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

11.​Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

12.​Ορισμός εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΕΟΕΣ “Εύξεινη Πόλη” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

13.​Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ανανέωσης παραχώρησης του πρώην 8ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου στη θέση Μεσόκαμπος στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).

14.​Έγκριση συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. για την αξιοποίηση των αλυκών Τουρλίδας έτους 2017 (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

15.​Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2017’’(εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

16.​Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. για “Εορτές Εξόδου 2017” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

17.​Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

18.​Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ. Κατοχής για κεραία κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

19.​Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Δ.Κ. Νεοχωρίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

20.​Έγκριση Διακήρυξης Δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Δ.Κ. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

21.​Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).

22.​Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ. Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).

23.​Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου “ Ανάπλαση κεντρικής οδού Νεοχωρίου ” (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

24.​Έγκριση πρακτικού της επιτροπής εκτίμησης για την απ’ευθείας εξαγοράς αγροτεμαχίων στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

25.​Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

26.​Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημήτρ. – Δημ. Σύμβουλος).

27.​Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 204/2014 απόφασή μας περί ορισμού εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

28.​Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος –Δήμαρχος).

29.​Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης “Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής - Νεοχωρίου και ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Αιτωλικού Κεφαλοβρύσου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

30.​Αποδοχή και κατανομή πίστωσης έκτακτης χρηματοδότησης από το Υπουργείο

Εσωτερικών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

31.​Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).

32.​Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από μετατροπή εισφοράς σε χρήμα (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

33.​Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

34.​Ορθή αναδιατύπωση της υπ’αριθμ. 144/2012 απόφασής μας περί συμμετοχής του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) για την “Ίδρυση & λειτουργία του κέντρου Δια Βίου Μάθησης & εφαρμογής προγραμμάτων κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων” (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).

35.​Έγκριση ανασυγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

36.​Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού) ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

37.​Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Παρεμβάσεις ΑΠΕ (2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου) ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

38.​Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).

39.​Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

40.​Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

41.​Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).