Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Εννέα από οχτώ, οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου!

Στις οκτώ παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου που προέκυψαν από τις εκλογές του 2014, μετά την συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου προστέθηκε μια ακόμη!

Εκείνη των Γιαννόπουλου – Διαμαντόπουλου ή Διαμαντόπουλου – Γιαννόπουλου. Μαζί στο ίδιο έδρανο, συζητούν, τοποθετούνται και ασκούν κριτική εναλλάξ ή και οι δυο μαζί, εκφράζουν διαφορετική γνώμη από εκείνη του δημάρχου και τολμούν ακόμη και να καταψηφίζουν εισηγήσεις του, ανεβάζοντας του το αίμα στο κεφάλι.

Ο πλουραλισμός του Δημοτικού μας Συμβουλίου διευρύνεται με την αποσχισθείσα από την πλειοψηφία Ομάδα των Δύο.

Ασφαλείς όμως πληροφορίες μας, αναφέρουν πως δεν είναι μακριά η ώρα που από την τωρινή πλουραλιστική διάχυση θα περάσουμε και στη σύνθεση….