Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

"Σαφάρι" για την πάταξη της λαθροϋλοτομίας στην Αιτωλοακαρνανία

Με ανακοίνωσή η Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας κάνει γνωστό ότι το προσωπικό της με όλα τα διαθέσιμα μέσα έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα με την συγκρότηση συνεργείων που θα προβαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους για την πρόληψη και πάταξη της λαθροϋλοτομίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ανακοινώνεται η έναρξη εφαρμογής από την Δασική Υπηρεσία, του Ειδικού Προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών έτους 2017 για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών, της  διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και δασικών προϊόντων και διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(Ε.Ε.) αριθμ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθμ.2173/2005].
Στα πλαίσια υλοποίησης του ειδικού αυτού προγράμματος, η Διεύθυνση Δασών Αιτωλ/νίας και τα κατά τόπους Δασαρχεία (Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου) λειτουργούν με αυξημένη ετοιμότητα,  με ειδικά συνεργεία (ομάδες επιφυλακής) και με προγραμματισμένα εποχούμενα περίπολα, όλες  τις εργάσιμες ημέρες καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες. .Κατά τα ανωτέρω θα υπάρχουν συνεχείς παρουσίες, με αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην ύπαιθρο και σε όλα τα πιθανά  σημεία τέλεσης των λαθροϋλοτομιών, αλλά και διακίνησης των παράνομων προϊόντων αυτών.
Καλούνται όλοι οι φορείς και οι συνειδητοποιημένοι πολίτες να συνδράμουν τις προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων που συγκροτούν τις ομάδες επιφυλακής, ώστε να περιορισθούν οι καταστροφές των δασών του Νομού μας, από την άναρχη και παράνομη υλοτομία πολύτιμων δασικών ειδών, πολλά από τα οποία είναι δύσκολο να αναγεννηθούν φυσικά.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις Δασικές Αρχές είναι:
Διεύθυνση Δασών: ( 26310 -22536 & 55308 & 51618)
Δασαρχείο Αγρινίου: ( 26410-57617 & 45174 )
Δασαρχείο Αμφιλοχίας : ( 26420-22220 &23144 )
Δασαρχείο Μεσολογγίου: ( 26310-22419 & 28878 )
Δασαρχείο Ναυπάκτου ( 26340-27246 & 2015 )

Ο νόμιμος τρόπος απόληψης και διακίνησης δασικών προϊόντων κατά περιοχή καθορίζεται από Δασικές Ρυθμιστικές Διατάξεις που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια  Δασαρχεία του Νομού, στα οποία μπορεί να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόμενος.
Επισημαίνεται τέλος ότι οι παραβάτες, αλλά και όσοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν, ελέγχονται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις τις Δασικής νομοθεσίας, τα δε παρανόμως υλοτομημένα ή συλλεγόμενα προϊόντα, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούμενα μέσα (εργαλεία, οχήματα κ.λ.π.) κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  268 και 271 του Ν.Δ. 86/1969, όπως αντικαταστάθηκαν  και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν.4138/2013 (ΦΕΚ 72 /Α/2013).»