Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

4 φυτοφάρμακα ανακλήθηκαν από την αγορά ως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία

Στην ανάκληση από την αγορά τεσσάρων ζιζανιοκτόνων προέβη με απόφασή της, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
Πρόκειται για τα σκευάσματα: SHARPEN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%), STUN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%), PENDIFOX 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%), HERBAN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%).
Με την απόφαση καλούνται όσοι τα έχουν προμηθευτεί να μην τα χρησιμοποιήσουν και οι έμποροι να τα επιστρέψουν στους προμηθευτές τους.
Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:


«H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Αιτωλοακαρνανίας, έχοντας υπόψη τα υπ΄αριθμ. 3194/31694/20-3-2017, 3195/31698/20-3-2017, 3196/31701/20-3-2017, 3193/31692/20-3-2017 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σας ενημερώνει για την ανάκληση της οριστικής άδειας στην αγορά λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία των παρακάτω φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ζιζανιοκτόνων):


  1. SHARPEN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
  2. STUN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
  3. PENDIFOX 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
  4. HERBAN 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%)
μέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διερεύνησης που διενεργεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Όσοι επαγγελματίες χρήστες των παραπάνω φυτοπροστατευτικών προϊόντων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους.
Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του αρθ. 9 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).»