Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Δεν έχει γνωμοδοτήσει για ηλεκτροπαραγωγή με βιόρευστα ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Στο ζήτημα της αδειοδότησης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με βιόρευστα στο Μεσολόγγι αναφέρεται ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «ο φορέας γνωμοδοτεί και δεν αδειοδοτεί» και ότι "μόνο μια φορά" ζητήθηκε η γνωμοδότηση του φορέα.
Από την απάντηση προκύπτει ότι δεν έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση του φορέα για την μονάδα που αδειοδοτήθηκε τελικά που θα χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη για ηλεκτροπαραγωγή, βιόρευστα.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
«Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και είναι υπεύθυνος και για την διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Γνωμοδοτεί σε αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΕΥΠΕ ) για σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που του αποστέλλονται επίσημα από τις εν λόγω υπηρεσίες. Υπογραμμίζεται και πάλι ότι ο Φορέας δεν αδειοδοτεί αλλά μόνον γνωμοδοτεί όπως κάνουν και άλλες υπηρεσίες (Αρχαιολογία, Δασαρχείο κλπ).Στις 24/6/2014, από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικίας προς εμάς Αποκεντρωμένης Διοίκησης εστάλησαν για γνωμοδότηση  στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 4 μονάδες επεξεργασίας αγροτικών υπολειμμάτων (φυτικής βιομάζας) προς παραγωγή βιοαερίου & μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο, οι οποίες εντοπίζονται στις περιοχές Γύρα Μακρή και Παλαιοκαμάρες πλησίον της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.(R-BIONERGY MIKE, ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΕ, PERIS ENERGY IKE, TALLOS BIOMASS IKE
Ο Φορέας Διαχείρισης (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του όπως περιγράφονται στο νόμο 2742 και αφορούν σε χωρικό επίπεδο την ΚΥΑ 22306) και με βάση τον νόμο 3851/2010, γνωμοδότησε θετικά για αυτές τις 4 μονάδες στις 24/6/2014  και με αριθμούς πρωτοκόλλου 6043,6044, 6045, 6046, προς την Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επιπλέον, στην γνωμοδότηση του θεώρησε απαραίτητη την συνολική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων με την εκπόνηση μελέτης διασποράς ρύπων καθώς και την εκπόνηση ειδικής ορνιθολογικής μελέτης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της την πρώτη, ώστε: α) Να καθοριστεί η ελάχιστη απόσταση που θα πρέπει να τηρείται από την περιοχή ΠΦ1, για την εγκατάσταση αυτών και παρόμοιων μονάδων και β) να καθοριστούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ηχορύπανσης στα συγκεκριμένα σημεία ελέγχου. Πράγματι οι τέσσερις μονάδες εκπόνησαν  την μελέτη συνολικής διαχείρισης αποβλήτων και διασποράς ρύπων την οποία απέστειλαν στην Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η οποία την κοινοποίησε στον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου στις 8/8/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 6415.
Στις 4/12/2014 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων νήσων ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας των 4 μονάδων και αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του στο Διαύγεια με ΑΔΑ ( B8Σ0ΟΡ1Φ-ΣΩ6, Β35ΟΡιΦ-7Ξ1, ΒΤΠΘΟΡ1-56Χ, 7ΟΓΧΟΡ1Φ-ΖΩΘ).
Έκτοτε, δεν έχει περιέλθει αρμοδίως κάποιον νεότερο έγγραφο περί αυτών των μονάδων στον Φορέα Διαχείρισης.»