Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Οι προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης για την παιδεία

Ενόψει του Προσυνεδριακού Διαλόγου Αιρετών που πραγματοποιείται στα Ιωάννινα, συνήλθε μετά από πρόταση του προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, η Επιτροπή Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του Γ. Ιωακειμίδη, δημάρχου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και του μέλους του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του Θ. Παπαθανάση, πρώην δημάρχου Ναυπάκτου και μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ κι επικεντρώθηκε στην προετοιμασία της κεντρικής εισήγησης της Επιτροπής, που θα έχει ως στόχο να αναδείξει τα σημαντικότερα προβλήματα και ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, κατά την παρουσίαση της στα Ιωάννινα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε το γενικό πλαίσιο της κεντρικής εισήγησης, επισημαίνοντας τα βασικά σημεία στα οποία αυτά επικεντρώνεται, όπως διαμορφώθηκαν ύστερα και από τις εισηγήσεις των μελών της. Η συνέχιση του Προγράμματος Δία Βίου Μάθησης, η επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων και η ομαλή χρηματοδότηση δαπανών για τις σχολικές καθαρίστριες, η λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, οι κτιριακές ανάγκες και το κόστος λειτουργίας των σχολικών εγκαταστάσεων, αλλά και η γενικότερη εμπλοκή των νέων στα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, είναι κάποια από τα θέματα στα οποία εστιάζει η κεντρική εισήγηση της Επιτροπής.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη διαμόρφωση και αποστολή ερωτηματολογίου στους δήμους, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ, το Μάιο, στην Χαλκιδική