Τρίτη 10 Μαρτίου 2015

Χορηγεί και πάλι γάλα στους εργαζόμενους στην καθαριότητα ο Δήμος Μεσολογγίου

Στην εξόφληση παλαιοτέρων οφειλών σε ότι αφορά τις αποζημιώσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου, αποδίδοντας στους δικαιούχους τις νόμιμες χρηματικές καταβολές του έτους 2012.

Παράλληλα, σε πρόσφατη συνεδρίασή της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Ν. Καραπάνου, ενέκρινε την επαναφορά της χορήγησης προς τους εργαζόμενους της καθαριότητας ενός λίτρου γάλατος καθημερινά, η οποία είχε ανασταλεί για διαδικαστικούς λόγους από το 2011.

Η δημοτική αρχή τηρώντας τις δεσμεύσεις, ενέταξε στον Προϋπολογισμό του 2015 ποσό που αντιστοιχεί στο μεσοδιάστημα των ετών 2011 – 2014 (κατά το οποίο το μέτρο δεν εφαρμόσθηκε) που θα αποδοθεί χρηματικά στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου.