Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιερας Πόλεως Μεσολογγίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ειναι τα εξής:

1. Απόδοση Δημοτίας και επίδοση του χρυσού μεταλλίου της Πόλεως στην κα.Τσούτσου Μαρία, ιδρύτρια και επίτιμη Πρόεδρο του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα" (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

2. Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2015’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

3. Αναθέσεις εργασιών, προμηθειών κλπ. των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2015’’ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

4. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής και επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για "Εορτές Εξόδου 2015", κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημίωση γης σε επέκταση σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αιτούμενη τροποποίηση ρυμοτομίας στην επέκταση του σχεδίου Ι.Π. Μεσολογγίου σε πολεοδομική ενότητα -ΚΑΛΛΟΝΗ- και πιο συγκεκριμένα στα Ο.Τ. Σ08, Σ13Α, ΚΧ32, Ε20, Ε02 (εισηγητής κ.Μπουσμπουρέλης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7. Έγκριση της υπ’αριθμ. 11/2015 απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου "Πνευματικό – Κοινωνικό –Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου" σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών Διοικ. Συμβουλίου(εισηγήτρια κα.Κώτση – Αλαφοδήμου Βασιλ. – Δημ. Σύμβουλος).

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου "Αναβάθμιση ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

9. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων σε Δ.Κ. Νεοχωρίου και Δ.Κ. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

10. Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημ. Σύμβουλος).

11. Έγκριση σύστασης επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΚΟΣΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΒΟΥΛΑ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΡΝΟΚΟΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων-Παρούσι Φυτειών " (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

14. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την "Διερεύνηση κυκλοφοριακών συνθηκών πόλης Μεσολογγίου " (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου "Διανοίξεις δρόμων σε περιοχές Νέου Σχεδίου Πόλεως" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

16. Έγκριση χορήγησης αδείας στη Βυρωνική Εταιρεία Ι. Π. Μεσολογγίου για ανακαίνιση, με δικά της έξοδα, τμήματος της Πλατείας Λόρδου Βύρωνα (εισηγητής κ. Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Παιδικές χαρές Μεσολογγίου, Σταμνάς, Κατοχής, Μάστρου" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

18. Έκπτωση εγγυητικής επιστολής, απομάκρυνση από το μίσθιο εκμισθωτή ιχθυοτροφείου "Σχίζα- Παλιοπόταμος Νεοχωρίου" (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση ή μη αποφάσεων της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

20. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Τσιμεντοστρώσεις οδών και κατασκευή αγωγών ομβρίων

Δ.Ε. Οινιαδών" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Επισκευή-αποκατάσταση και προσθήκη κατ’επέκταση σε υπάρχον κτίριο σχολείου (παλαιό Δημοτικό Σχολείο Συγγρού)" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. –Αντιδήμαρχος).

22. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Κατασκευή αντιπλημμυρικών αυλάκων σε περιοχή Αλμυράκι του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

23. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Διάνοιξη αγροτικού δρόμου στον Άγ. Γεώργιο" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

24. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου "Επισκευή μαντρότοιχου νεκροταφείου Νεοχωρίου" (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση υποβολής αίτησης ενίσχυσης-φακέλου υποψηφιότητας στο πλαίσιο του Προγράμματος LEADER Π.Α.Α. μέτρου 41, υπομέτρο L321 , δράση 2 {Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων ….} (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων. – Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου"(εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

27. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

28. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2015 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ