Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Πρόγραμμα ένταξης των Ρομάν στην εκπαιδευτική διαδικασία από το δήμο Μεσολογγίου

Ο Δήμος Μεσολογγίου πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις του Προγράμματος Romed 2, το οποίο απευθύνεται στις κοινότητες Roma έχοντας ως στόχο την γενικότερη ενδυνάμωσή τους και την σταδιακή ένταξη στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε σχολεία, όπου σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς θα αναζητηθούν τρόποι επαφής και συνεννόησης με ευαισθητοποιημένους Roma γονείς, που επιθυμούν να βελτιώσουν την ζωή των παιδιών τους, εντάσσοντας τα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, υλοποιείται από δέκα συνολικά δήμους της χώρας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.