Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2014 μπορείτε να αποφύγετε τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας

Λήγει στα τέλη του μήνα η προθεσμία για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νομού, των δανειοληπτών για να αποφύγουν την κατάσχεση της πρώτης τους κατοικίας. 
Σε ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος Μεσολογγίου κάνει γνωστά τα εξής :
Η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ένταξης στις ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου 4224/2013 (προστασία πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς) λήγει τέλος Ιανουαρίου 2014, διαφορετικά αίρεται η προστασία και η τράπεζα ή ο δανειστής μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία πλειστηριασμού.


Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση,Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της ικανοποίησης των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες πριν από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
 Σημείωση: Υπόδειγμα της ως άνω Υπεύθυνηςδιατίθεται στα Γραφεία του Δ.Σ.Μ."