Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Παρατείνεται η διαβούλευση για το χωροταξικό της Περιφέρειας ΔυτικήςΕλλάδας

Με στόχο να επιτευχθεί η όσον το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή στην κατάθεση απόψεων και θέσεων με στόχο την αναθεώρηση του Χωροταξικού Πλαισίου Δυτ. Ελλάδας, από τους αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες αλλά και πολίτες, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ανακοινώνει τη παράταση προθεσμίας μέχρι και τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και ιδιώτες μπορούν να υποβάλλουν τις γραπτές παρεμβάσεις/εισηγήσεις τους, προς:
Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κ. Λυκούργου Σταματελάτου, Προϊσταμένου ΔιΑΠ ΠΔΕ & εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ. 2613613610, Φαξ2613613605 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηl.stamatelatos@pde.gov.grΤη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ, Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 26110 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ελένης Σπυράκη, Προϊσταμένης ΔιΠΕΧΩΣΧ ΠΔΕ, αναπληρωτή εκπροσώπου της ΠΔΕ στην ομάδα εργασίας για τη παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του ΠΠΧΣΑΑ ΔΕ, τηλ.2613613268, Φαξ 2610.453294 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνσηe.spyraki@pde.gov.gr.
Είναι προτιμητέο τα κείμενα να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στον ιστότοπο της Περιφέρειας (www.pde.gov.grκαι στην αρχική σελίδα υπάρχει το ειδικό πλαίσιο (banner) «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» το οποίο οδηγεί στην ειδική ενότητα που έχει δημιουργηθεί για το ΠΠΧΣΑΑ της ΠΔΕ και όπου μεταξύ άλλων έχουν αναρτηθεί τα σχετικά με τη διαβούλευση αρχεία (όπως Μελέτες, σχετική Νομοθεσία περί Χωροταξικού Σχεδιασμού, κ.α.).