Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

Οι άξονες για την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού του δήμου Μεσολογγίου από τον Π. Παπαδόπουλο

Μια σειρά προτάσεων που αφορούν την αναθεώρηση του χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περιοχή του δήμου Μεσολογγίου επεξεργάστηκε και καταθέτει ο υποψήφιος δήμαρχος Μεσολογγίου, Π. Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά η πρόταση έχει ως εξής: 

"Τις ημέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση κατάθεσης προτάσεων και απόψεων με στόχο την αναθεώρηση του χωροταξικού πλαισίου της Δυτικής Ελλάδας. Ο Συνδυασμός μας θεωρεί, σε μία πρώτη προσέγγιση αναφορικά με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρωθεί στα παρακάτω:1.

Στην παραγωγική ανασυγκρότηση του διευρυμένου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Αυτό απλά σημαίνει πως η όποια ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού σε όλους τους τομείς (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δάση, εμπόριο, τουρισμός κλπ), πρέπει να εξετασθεί μέσα απ’ το πρίσμα βιώσιμων, ανταγωνιστικών σχημάτων, απαιτούμενων έργων υποδομής και παροχής κινήτρων, κυρίως σε ομάδες παραγωγών αλλά και ιδιώτες επενδυτές.
2.

Ολοκλήρωση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων στους οδικούς άξονες, λιμενικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμιο (Ιόνια οδός και σύνδεσή της με τον λιμένα Πλατυγιαλίου, δημιουργία κάθετων αξόνων, λιμάνιΜεσολογγίου και λιμενικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή των Οινιαδών).
3.

Στην ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλο το εύρος του παραλιακού μετώπου του Δήμου, από τον Εύηνο μέχρι τον Αχελώο, με υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε συνδυασμό με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα Ιόνια νησιά και την δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση του συμπλέγματος των Εχινάδων νήσων.
4.

Στη δημιουργία Κέντρου Φυσικής Ιστορίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, με εξειδίκευση στο υδάτινο δυναμικό και ένταξη του Δήμου σε διεθνές δίκτυο που διαθέτει ευαίσθητα υδάτινα οικοσυστήματα.
5.

Τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Αιτωλικό και στην αναβάθμιση του υπάρχοντος στο Μεσολόγγι, τα οποία θα ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο οικοτουριστικής αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής.
6.

Στην αδιαπραγμάτευτη θέση μας κατά της εκτροπής του Αχελώου με παράλληλα μέτρα προστασίας της κοίτης του ποταμού. Στην παραπάνω κατεύθυνση πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η διάβρωση των εδαφών που καλλιεργούνται και να ληφθούν μέτρα προστασίας.
7.

Στην απόδοση αντισταθμιστικών από τις επιπτώσεις των φραγμάτων κατάντι του Αχελώου από τα έργα της Δ.Ε.Η. λόγω προβλημάτων που δημιουργούνται από την εισροή ανεξέλεγκτων ποσοτήτων νερού στις υφιστάμενες υδρολεκάνες.
8.

Στα πλαίσια της γενικότερης διοικητικής αναδιάρθρωσης, την πλήρη επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ως αυτόνομης Διοικητικής Πανεπιστημιακής μονάδας.
9.

Στην απόδοση στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου μέσα από την αναθεώρηση του υφιστάμενου Γ.Π.Σ. όλων των εκτάσεων του Δημοσίου, του Λιμενικού Ταμείου και των Τουριστικών Ακινήτων, καθώς και τη διαχείριση της Λιμνοθάλασσας και των Αλυκών.
10.

Στην προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου (οικοσυστήματα, τοπία, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία), ως εθνικής και διεθνούς σημασίας, σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων.
11.

Την ανάδειξη του Αιτωλικού ως Κέντρου Παραγωγής – Μεταποίησης και Ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και τη δημιουργία Ανοιχτού Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης.