Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2008

ΕΚ ΝΕΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ στο ΔΗΜΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Του Γιάννη Τέγα
Δημοτικού Συμβούλου Μεσολογγίου
Επικεφαλής συνδυασμού "Σύγχρονη Πόλη"
Με μεγάλη λύπη διαπιστώνουμε ότι η δημοτική αρχή παρ’ όλες τις κατά καιρούς δηλώσεις – ανακοινώσεις ότι δεν θα προβεί σε δανεισμό γιατί έχει επιτύχει οικονομικό νοικοκύρεμα του δήμου, αδυνατεί να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα και ομολογώντας την αποτυχία της προβαίνει σε εκ νέου δανεισμό , υποθηκεύοντας το οικονομικό μας μέλλον και χρεώνοντας τους δημότες για δεκαπέντε χρόνια.
Δυστυχώς επαληθευθήκαμε όπως είχαμε προβλέψει με δελτία τύπου (τον Δεκέμβριος 2007 και τον Μάρτιος 2008) για τον τρόπο που χειρίζεται η δημοτική αρχή τα οικονομικά του δήμου και η μόνη « πρωτοποριακή» ιδέα της θα είναι ο εκ νέου δανεισμός.
Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/7/08 εγκρίθηκε ο δανεισμός – χρέωση του δήμου με ποσό 1.300.000 ευρώ προκειμένου να εξυπηρετηθούν λειτουργικές ανάγκες γενικώς και αορίστως. Όπως διαπιστώνουμε από το εισηγητικό σημείωμα τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν για έργα ανάπτυξης προκειμένου οι δημότες να είναι χρήστες και ο δήμος να εισπράττει έσοδα αλλά για να γίνει αποπληρωμή παλαιού δανείου (300.000 ευρώ) και τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές ανάγκες της δημοτικής αρχής ( οι λειτουργικές δαπάνες των δήμων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό τους ).
Η δημοτική αρχή δεν πρέπει να οδηγηθεί στην εύκολη λύση του δανεισμού – χρέωση αλλά είναι υποχρέωσή της να κάνει ελαχιστοποίηση των δαπανών της με σωστό - έγκαιρο προγραμματισμό εξόδων και εσόδων ώστε οι λειτουργικές δαπάνες (οφειλές του δήμου προς τρίτους) να καλύπτονται από τον προϋπολογισμό.
Οι πολιτικοί που έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στη τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να είναι σταθερά προσηλωμένοι στην παραγωγή έργου και την ορθή διαχείριση των κοινωνικών αγαθών με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών.