Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008

Συμπόσιο για τους αρχαιολογικούς χώρους της Αιτωλοακαρνανίας τον Σεπτέμβριο στο Μεσολόγγι

«Η πολιτισμική κληρονομιά της Αιτωλοακαρνανίας. Προστασία –Ανάδειξη μέσα από τις νεώτερες έρευνες και τα εκτελούμενα έργα» είναι το θέμα του αρχαιολογικού συμποσίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι (Συνεδριακό Κέντρο της Ν.Α.) στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2008.

Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας μετά από πρόταση του Νομάρχη Θύμιου Σώκου και με την συνεργασία της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής είναι τα εξής: Λάζαρος Κολώνας, Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, Κων/να Μπάδα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων / Νομαρχιακή Σύμβουλος, Μαρία Γάτση, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΛΣΤ' ΕΠΚΑ, Φωτεινή Σαράντη, Αρχαιολόγος, Τμηματάρχης του ΥΠΠΟ, Χριστίνα Ανδρεοπούλου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νεότητος, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας.