Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

Στο Μεσολόγγι την Παρασκευή η Άννα Διαμαντοπούλου για την Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ


Η 1η Σύνοδος Προέδρων Τ.Ε.Ι. για την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο ΘΕΟΞΕΝΙΑ στο Μεσολόγγι.
Στην σύνοδο συμμετέχουν οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι και οι Γραμματείς των Ειδικών Λογαριασμών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλης της χώρας, ενώ στις εργασίες της συνόδου θα συμμετάσχει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.
Τα θέματα που αναμένεται να απασχολήσουν τη Σύνοδο Προέδρων και Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. είναι:
- Η πορεία των προγραμμάτων – Έργων ΕΠΕΔΒΜ ( ΔΑΣΤΑ, Ερευνητικά, κ.ά.)
- Στοιχεία απολογισμού έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
- Δημοσιότητα και Αξιοποίηση μέσω Εθνικού Δικτύου ΕΛΚΕ ΤΕΙ των παραγόμενων από την έρευνα τεχνολογικών προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αρχιμήδης ΙΙΙ και ΘΑΛΗΣ.
- Συζήτηση θεμάτων που απασχολούν τους Ειδικούς Λογαριασμούς.
- Τα περιφερειακά ΤΕΙ στη σύγχρονη Ακαδημαϊκή συγκυρία. ( χωροταξικός σχεδιασμός, βάση του 10,επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων, κ.ά. )
- Προτάσεις και τρόποι υλοποίησης θεσμικής ολοκλήρωσης των ΤΕΙ.
- Επείγοντα λειτουργικά προβλήματα ευθύνης Υπουργείου Παιδείας και τρέχουσες ανακοινώσεις.
- Παρουσίαση συμπερασμάτων στην Υπουργό Παιδείας.
Στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν ιστορικούς χώρους, μνημεία και μουσεία του Μεσολογγίου, του Αιτωλικού, της Ναυπάκτου, του Θέρμου και των Οινιάδων.