Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Εργαζόμενοι στον ΧΥΤΑ καθάρισαν τον περίβολο του "Αη-Συμιού"
Σε καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου της ιστορικής μονής του Αγίου Συμεώνος στο Μεσολόγγι προέβησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, υιοθετώντας ανάλογη πρόταση του δημάρχου της πόλης και του προέδρου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ΓΕ.
Οι εργαζόμενοι της «Γκολιόπουλος ΑΤΕ» κυριολεκτικά έκαναν «γυαλί», τον περιβάλλοντα χώρο της μονής, συγκεντρώνοντας σε δεκάδες σακούλες μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών.
Αναμφίβολα πρόκειται για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία των υπευθύνων της «Γκολιόπουλος ΑΤΕ» αλλά κυρίως των εργαζομένων σ’ αυτή που συνέβαλε στον ουσιαστικό καθαρισμό της περιοχής.