Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2019

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ρύθμιση σε 120 δόσεις των οφειλών στο δήμο Μεσολογγίου


Ανακοίνωση για ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων  οφειλών προς το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Σύμφωνα με το άρθρο 110 του N. 4611/2019
Με το άρθρο 110 του Ν. 4611/2019 δίνεται η δυνατότητα ρυθμίσεως  οφειλών προς το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου.
Στη παρούσα ρύθμιση υπάγονται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών μέχρι και 16/09/2019, ρυθμίζονται και καταβάλλονται  με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης  ή λόγω μη καταβολής τέλους.
Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:Αριθμός Δόσεων
Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ
100%
2 έως 24
80%
25 έως 48
70%
49 έως 72
60%
73 έως 100
50%
 Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες , πλην της τελευταία που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι ευρώ(20 €).
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, 1ος όροφος,  στο Μεσολόγγι, μέχρι και 16/09/2019 (καταληκτική ημερομηνία).
Για τον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
Ο Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Καρβέλης