Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Ολοκληρώθηκε πρόγραμμα κατάρτισης από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας


Στη συνεδριακή αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε η απονομή τίτλου σπουδών και επιταγών στους καταρτιζόμενους του προγράμματος «Κατάρτιση Επιχειρηματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Εργαζομένων σε Μικρομεσαίες και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις».

Πρόκειται για πρόγραμμα κατάρτισης επιχειρηματιών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Επιμελητηριακή Εταιρία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας.

Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2009 και ήταν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) (Μέτρο 8.2., Δράση 8.2.4, Πράξη 1).
Πέντε μέρη του προγράμματος έλαβαν χώρα στο Αγρίνιο και ένα στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στην Αμφιλοχία.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των σπουδών είχε τις παρακάτω ενότητες: Οργάνωση και Διοίκηση Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Πρωτογενής Τομέας), Διοίκηση Ποιότητας, Οργάνωση και Λογιστική Παρακολούθηση Αποθήκης (Logistics Management), Business Plan, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Σύγχρονες Τεχνικές Διοίκησης και Πωλήσεων Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και Μικρο Μεσαίων Επιχειρήσεων (Αμφιλοχία). Συμμετείχαν, δε, 120 καταρτιζόμενοι με 240 ώρες σεμιναρίων.
Τους τίτλους σπουδών απένειμαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παναγιώτης Τσιχριτζής που απένειμε τα εύσημα στους διοργανωτές για την άψογη διεξαγωγή των σεμιναρίων κατάρτισης και μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου που παρευρέθηκαν.