Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

Ομόφωνο "ΟΧΙ" του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας στην ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ


Όχι στην ιδιωτικοποίηση ναι στη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των «Ελληνικών Αλυκών Α.Ε.», είπε προχθές (Τετάρτη 29 Ιουλίου 2009) η συντριπτική πλειοψηφία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αιτωλοακαρνανίας.
Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
"Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει στις διαδικασίες άμεσης ανάκλησης της απόφασης που έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων στις 9 Ιουλίου 2009, βάση της οποίας επιχειρείται η πώληση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.».
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί από τα συναρμόδια Υπουργεία καθώς και από τη Διοίκηση της εταιρίας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», να προχωρήσουν στη σύνταξη και στην υλοποίηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου με στόχο την αύξηση της παραγωγής διασφαλίζοντας παράλληλα την παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγομένων προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτελεί όχι μόνο η διασφάλιση των υφισταμένων θέσεων εργασίας στην επιχείρηση αλλά και η αύξηση του αριθμού αυτών, όπως επίσης και η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρίας και με τη συμμετοχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας στο μετοχικό σχήμα της εταιρίας.
Οποιαδήποτε εμμονή της Κυβέρνησης στην προαναφερόμενη απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής η οποία δρομολογεί το ξεπούλημα ενός μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και ενός σημαντικού οικονομικού, πολιτισμικού και φυσικού πόρου του Νομού, αφ’ ενός θα αποτελεί προσβολή της παρούσας απόφασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αφ’ ετέρου θα το βρει κατηγορηματικά αντίθετο και έτοιμο για περαιτέρω ενέργειες".