Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2010

4,6 εκ.€ από το Leader Αλιείας σε Μεσολόγγι, Ναύπακτο και Αιτωλικό

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την υπ’αριθ. 177/10-08-2010 απόφαση της Υπουργού, ανακοίνωσε την οριστική έγκριση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας) της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.
Το Τοπικό Πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στις πόλεις της Ναυπάκτου, της Ι.Π. Μεσολογγίου και του Αιτωλικού, φέρει τον τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας», ενώ το ποσό Δημόσιας Δαπάνης που κατανεμήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 4.610.000,00€. Σε εθνικό επίπεδο εγκρίθηκαν συνολικά οκτώ (8) Τοπικά Προγράμματα.
Το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί αναμόρφωση του Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ποσό που κατανεμήθηκε και κατόπιν θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Στο μεταξύ, στην τελευταία του, συνεδρίαση το ΔΣ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής καταδίκασε τις καταγγελίες σε βάρος του δημάρχου Πυλήνης, ότι δηλαδή χρησιμοποιεί την θέση του στην "Αιτωλική" για να επηρεάσει ψηφοφόρους. Το ΔΣ δεν έκανε δεκτές αρχικά τις παραιτήσεις, αλλά θα τις επανεξετάσει σε επόμενη συνεδρίαση. Να θυμίσουμε ότι ο δήμαρχος Ναυπάκτου, που είναι πρόεδρος της "Αιτωλικής" έχει δηλώσει πως η παραίτησή του είναι αμετάκλητη.

Αναδημοσίευση από τον ΚΕΡΑΜΙΔΟΓΑΤΟ