Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου αρωγός στο έργο της ΕΨΥΠΕΑ

Ολοκληρώθηκε το Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη του Κέντρου


Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς ανέπτυξε εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία από τον Ιούλιο 2010 ένα Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη του έργου της ιατρικής παρακολούθησης και της διάγνωσης των περιστατικών που αφορούν παιδιά και έφηβους με αναπτυξιακές διαταραχές, στην Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ),
Το κέντρο ΕΨΥΠΕΑ λειτουργεί το Δεκέμβριο του 2004, εδρεύει στο Μεσολόγγι και είναι το μοναδικό στο είδος του στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το Κέντρο προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και εντατική θεραπευτική αγωγή σε παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας με διαταραχές αυτιστικού φάσματος και ειδική γλωσσική διαταραχή.
Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου είναι η πρόληψη ψυχοκοινωνικής αναπηρίας σε παιδιά, που αν αφεθούν χωρίς εξειδικευμένη εντατική θεραπεία σε μικρή ηλικία πολύ πιθανόν να παρουσιάσουν αναπηρία και να παραμείνουν διά βίου κοινωνικώς εξαρτημένα (π.χ. αυτισμός) ή να παρουσιάσουν ακαδημαϊκή αποτυχία με συνέπεια την κοινωνική περιθωριοποίηση (π.χ. ειδική γλωσσική διαταραχή). Η πρώιμη εντατική παρέμβαση βελτιώνει σημαντικά τις πιθανότητες για περιορισμό της ψυχοκοινωνικής αναπηρίας στα παιδιά αυτά.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια με τη συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, «Δικτυακές Τεχνολογίες (Net-Lab)» και «Πληροφοριακά Συστήματα  & Βάσεις Δεδομένων (CIS-Lab)» και τον Διευθυντή και Ιδρυτή της ΕΨΥΠΕΑ Δρ. Σωτήρη Κωτσόπουλο. Αρχικά εκπονήθηκε η ανάλυση των απαιτήσεων και ο σχεδιασμός της Βάσης Δεδομένων υπό την επιστημονική εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή Νικόλαου Κοσμά και τους φοιτητές Γεώργιο Αλβανό και Ιωάννη Νερούτσο στα πλαίσια της Πτυχιακής τους εργασίας, ενώ στη συνέχεια εκπονήθηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος υπό την εποπτεία του Επίκουρου Καθηγητή, Δρ. Αριστογιάννη Γαρμπή και του φοιτητή Χρήστου Γαλάνη στα πλαίσια της Πτυχιακής του εργασίας.


Το συγκεκριμένο Πληροφοριακό Σύστημα εγκαταστάθηκε στο τοπικό δίκτυο Η/Υ του Κέντρου ΕΨΥΠΕΑ, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, θα ευκολύνει τα μέγιστα το έργο της παρακολούθησης και της διάγνωσης των περιστατικών που περιθάλπονται στο Κέντρο, ενώ παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στις ερευνητικές του παρατηρήσεις.