Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Τελικό αποτέλεσμα δήμου Μεσολογγίου: Με 51,14% νέος δήμαρχος Μεσολογγίου ο Ν. Καραπάνος


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας