Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Σε πολύ λίγο. Ποιος εκλέγεται δήμαρχος Μεσολογγίου.

 
Σε λίγη ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανεπίσημη καταμέτρηση των αποτελεσμάτων για το δήμο Μεσολογγίου.