Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης

Γράφει ο Γιώργος Μουρκούσης

Θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόσφατη «δημοσκόπηση» της Opinion Poll που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο τόπο messolonghinews.blogspot.gr(http://messolonghinews.blogspot.gr/2014/05/opinion-poll_15.html) σχετικά με την ικανοποίηση των πολιτών από του έργο του δημάρχου και την πρόθεση ψήφου των 8 υποψηφίων Δημάρχων και να την συνδέσω με την επιστολή του φίλου Σπύρου Διαμαντόπουλου που το πρωί της Παρασκευής φιγουράριζε πρώτο θέμα στους δικτυακούς τόπους aixmi-news.gr, messolonghinews.blogspot.gr και onairnews.gr.

Οφείλω να ομολογήσω πως η δημοσκόπηση μου φάνηκε από την αρχή «παράξενη»αλλά μπορεί να μην ήμουν σε θέση να την δω, όπως γράφει και ο Σπύρος, «αντικειμενικά». Ωστόσο η «παραξενιά» της μου κέντρισε το ενδιαφέρον και παραδέχομαι ότι της αφιέρωσα λίγο περισσότερο χρόνο από ότι στις υπόλοιπες αναρτήσεις στο διαδίκτυο.


Αυτό που τράβηξε αρχικά την προσοχή μου ήταν ο πίνακας με την πρόθεση ψήφου ανά κομματική προτίμηση. Παρατήρησα σχεδόν αμέσως με το μάτι πως τα δεδομένα ανά γραμμές, σε συγκεκριμένες γραμμές, ήταν πολλαπλάσια το ένα του άλλου. Π.χ. στην 2η γραμμή όλα τα νούμερα είναι πολλαπλάσια του 10. Στην 4ηγραμμή όλα τα νούμερα είναι πολλαπλάσια του 16,67 (ή του 50/3 εάν προτιμάτε την κλασματική μορφή). Στην 5η πολλαπλάσια του 50, στην 6η πολλαπλάσια του 11,11 (ή του 100/9 εάν προτιμάτε την κλασματική μορφή), στην 7η πάλι του 50/3 και στην 8ητου 20.

Μιλώντας επιστημονικά, η πιθανότητα, οι ψηφοφόροι ενός μόνου κόμματος στις εθνικές εκλογές να μοιράζονται στους 8 υποψηφίους σε ποσοστά που είναι πολλαπλάσια του ίδιου αριθμού, είναι ελάχιστη. Μπορεί να αντιληφθεί, λοιπόν,οποιοσδήποτε με το ελάχιστο επιστημονικό υπόβαθρο πως η πιθανότητα οι ψηφοφόροι 6 κατηγοριών να μοιράζονται στους 8 υποψηφίου, ανά κατηγορία, με ποσοστά, όλα πολλαπλάσια του ίδιου αριθμού, είναι μηδενική!

Αυτό σήμαινε ένα και μόνο πράγμα. Η δημοσκόπηση ήταν φτιαχτή!!!

Αυτό που έλεγξα στην συνέχεια ήταν το άθροισμα το ποσοστών. Αυτό που συμβαίνει όταν μαγειρεύεις τα νούμερα είναι ότι εάν δεν το μελετήσεις καλά το θέμα, υποπίπτεις σε λογικά λάθη… Τα λογικά λάθη αναπόφευκτα σε οδηγούν στην τέλεση ποσοτικών λαθών που είναι εύκολα ανιχνεύσιμα… Άνοιξα λοιπόν το excel, πέρασα τα ποσοστά του πίνακα πρόθεσης ψήφου και πρόσθεσα τα ποσοστά. Το αποτέλεσμα ήταν σωστό. 100%. Μου κέντρισε ωστόσο το ενδιαφέρον η μεγάλη ακρίβεια του ποσοστού – 2 δεκαδικά ψηφία. Έλεγξα την ταυτότητα της έρευνας για το μέγεθος του δείγματος (800) και ανακάλυψα πως ο πληθυσμός της έρευνας είναι, άκουσων άκουσων, ψηφοφόροι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Κάτι βρώμαγε…

Έκανα την αναγωγή της πρόσθεσης ψήφου σε πλήθος ψηφοφόρων και φανταστείτε την έκπληξη μου όταν είδα τα δεδομένα που ακολουθούν (ταξινομημένα σε αύξουσα σειρά ποσοστού πρόθεσης ψήφου):

Πρόθεση Ψήφου

Ποσοστό

Άτομα

Μακρής

1,14%

9,12

Μαργαρίτης

1,52%

12,16

Λευκό

1,52%

12,16

Τέγας

1,90%

15,2

Αντωνίου

2,66%

21,28

Παπαδόπουλος

3,42%

27,36

Μουρκούσης

7,60%

60,8

Κατσούλης

9,13%

73,04

Δεν Απαντώ

10,65%

85,2

Αποχή

12,17%

97,36

Καραπάνος

19,39%

155,12

Δεν Έχω Αποφασίσει

28,90%

231,2

Σύνολο

100,00%

800

Μιλάμε για απίστευτο μαγείρεμα!!! Δεν υπάρχει κατηγορία πρόθεσης ψήφου που να έχει ακέραιο αριθμό ατόμων που την έχουν επιλέξει!!! Δεν απάντησαν 85,2 άτομα. 97,32 άτομα απάντησαν πως θα απέχουν ενώ 231,2 άτομα δήλωσαν πως δεν έχουν αποφασίσει ακόμα… Είναι πλέον προφανές πως η δημοσκόπηση έχει κατασκευαστεί και μάλιστα από κομπογιαννίτη!

Το ίδιο συμβαίνει και με την ικανοποίηση των πολιτών από τον Δήμαρχο. Ιδού τα αποτελέσματα:

Βαθμός Ικανοποίησης

Ποσοστό

Αρ. Ατόμων

ΠΟΛΎ

5,70%

45,6

ΑΡΚΕΤΑ

6,46%

51,68

ΜΕΤΡΙΑ

15,21%

121,68

ΛΙΓΟ

4,94%

39,52

ΚΑΘΟΛΟΥ

64,26%

514,08

ΔΓ/ΔΑ

3,42%

27,36

Σύνολο

99,99%

799,92

Ερωτήθηκαν 800 άτομα και απάντησαν οι 799,92! Είναι πολύ ικανοποιημένα από το Δήμαρχο 45,6 άτομα ενώ καθόλου 514,08… Μαγείρεψαν που μαγείρεψαν τα αποτελέσματα, δεν έκαναν ούτε έναν τελικό έλεγχο για το άθροισμα (99,99%).

Σε αυτό το σημείο είμαι πεπεισμένος ότι για την συγκεκριμένη δημοσκόπηση δεν έχει γίνει ούτε ένα τηλεφώνημα. Η δημοσκόπηση όχι μόνο έχει δημιουργηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο (πιθανότατα στο excel) αλλά έχει γίνει και στο ποδάρι. Η περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων το αναδεικνύει.

Τα ποσοστά του πίνακα με την πρόθεση ψήφου (πρώτου πίνακα) όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται σε ακέραιο αριθμό ψηφοφόρων αλλά, όπως ακριβώς και τα δεδομένα του πίνακα πρόθεσης ψήφου ανά κομματική προτίμηση, είναι μεταξύ τους πολλαπλάσια του ίδιου αριθμού, του 0.38! Ορίστε:

Πρόθεση Ψήφου

Ποσοστό

Άτομα

Διαίρεση με το 0.38

Μακρής

1,14%

9,12

3

Μαργαρίτης

1,52%

12,16

4

Λευκό

1,52%

12,16

4

Τέγας

1,90%

15,2

5

Αντωνίου

2,66%

21,28

7

Παπαδόπουλος

3,42%

27,36

9

Μουρκούσης

7,60%

60,8

20

Κατσούλης

9,13%

73,04

24,02631579

Δεν Απαντώ

10,65%

85,2

28,02631579

Αποχή

12,17%

97,36

32,02631579

Καραπάνος

19,39%

155,12

51,02631579

Δεν Έχω Αποφασίσει

28,90%

231,2

76,05263158

Σύνολο

100,00%

800

Καλό; Στο Μεσολόγγι τους συνδυασμούς τους ψηφίζουμε σε κβάντα…

Εννοείται ότι όλα τα δεδομένα είναι φτιαγμένα με τον ίδιο τρόπο. Π.χ. τα ποσοστά στον πίνακα βαθμού ικανοποίησης των δημοτών από το Δήμαρχο. Και εδώ τα ποσοστά είναι ουσιαστικά πολλαπλάσια του… μαντέψτε… 0,38!!!

Βαθμός Ικανοποίησης

Ποσοστό

Αρ. Ατόμων

Διαίρεση με το 0,38

ΠΟΛΥ

5,70%

45,6

15

ΑΡΚΕΤΑ

6,46%

51,68

17

ΜΕΤΡΙΑ

15,21%

121,68

40,02631579

ΛΟΓΟ

4,94%

39,52

13

ΚΑΘΟΛΟΥ

64,26%

514,08

169,1052632

ΔΓ/ΔΑ

3,42%

27,36

9

Σύνολο

99,99%

799,92

Στα δεδομένα του πίνακα πρόθεσης ψήφου ανά κομματική προτίμηση που δεν φαίνονται με το μάτι, και εκεί τα ποσοστά ανά γραμμή είναι ουσιαστικά πολλαπλάσια του ίδιου αριθμού. Στην 1η γραμμή του 1,33. Στην 3η γραμμή του 3,13. Στην 9η του 2,86 και στην 10η του 1,315.

Καραγκιοζιλίκι απίστευτων διαστάσεων…

Από τα παραπάνω δεδομένα και από την εμπειρία μου μπορώ να εξάγω το βιογραφικό του «επιστήμονα» που δημιούργησε τα νούμερα. Τόσο το ακαδημαϊκό όσο και το επαγγελματικό. Μάλιστα μπορώ να συμπεράνω τον τίτλο της μεταπτυχιακής του διατριβής.

Μιλάμε πιθανότατα για ένα άτομο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σπουδές στον κλάδο της Στατιστικολογίας. Επιπρόσθετα θα έχει μάλλον και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το εξωτερικό, π.χ. στην Ανάλυση Δεδομένων.

Η επαγγελματική του εμπειρία αρχίζει σίγουρα ως διευθυντής σε μεγάλης κλίμακα επιχείρηση. Στην συνέχεια, και πριν την ηλικία των 24 ετών, γίνεται διευθυντής έρευνας σε μεγαλύτερης κλίμακα επιχείρηση. Τέλος, πριν την ηλικία των 30 ετών, γενικός διευθυντής έρευνας σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία που δεν έχει γραφεία στην Ελλάδα. Κάπου εκεί αποφάσισε πιθανότατα να ιδρύσει εταιρία δημοσκοπήσεων για να μεγιστοποιήσει το κέρδος από τις τεράστια επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτήσει.

Ο τίτλος της μεταπτυχιακής του διατριβής είναι σχεδόν σίγουρο πως είναι: «Σχεδιασμός και διενέργεια μέσης και μεγάλης κλίμακας δημοσκοπήσεων χωρίς τηλεφωνικά έξοδα μέσα σε 1 ώρα με την χρήση του excel”!

Και περνάμε στην επιστολή του φίλου Σπύρου Διαμαντόπουλου με την οποία συμφωνώ σε αρκετά σημεία. Δεν συμφωνώ όμως π.χ. με την άποψη του πως «Το πολιτικό διοικείν, σε αντίθεση με το ιδιωτικό διοικείν, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση». Δεν ξέρω πόσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες σαν και αυτόν θα συμφωνούσαν πως το ιδιωτικό διοικείν είναι εύκολο…

Ωστόσο συμφωνώ με άποψή του πως στις δημοτικές εκλογές να «… μην συγχέετε το εθνικό-ευρωπαϊκό με το τοπικό επίπεδο». Είναι μια άποψη που αρκετοί έχουν διατυπώσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά δεν γνώριζα πως ο Σπύρος και η οικογένεια του την υιοθετούσαν. Μιας και είναι λάτρης των γνωμικών, θα του πως «κάλλιο αργά παρά ποτέ».

Και σε αυτό που συμφωνώ και επαυξάνω είναι πως σε αυτές τις εκλογές «Η εντιμότητα, η αγαθοσύνη, η συνέπεια, η δικαιοσύνη, έρχονται σε σύγκρουση με την απάτη, την ατιμία, την αδικία, τη «λαμογιά»». Και η ερώτηση μου έρχεται αβίαστα φίλε Σπύρο:

Η δημιουργία αυτής της δημοσκόπησης είναι αποτέλεσμα των έντιμων και των δίκαιων ή των απατεώνων, των άτιμων, των άδικων και των λαμόγιων;

Προτρέπεις , φίλε Σπύρο, τους ψηφοφόρους «να σκεφτείτε πολύ σοβαρά το ποιόν θα ψηφίσετε. Η ευθύνη είναι τεράστια και είναι αποκλειστικά δική σας.». Δεν συμφωνείς λοιπόν πως οι ψηφοφόροι πρέπει να σκεφτούν και να αναγνωρίσουν κατά την άποψή τους το κέντρο που διακίνησε αυτή την δημοσκόπηση – η οποία μην κρυβόμαστε, προμοτάρει απροκάλυπτα συγκεκριμένους συνδυασμούς… - , να χαρακτηρίσουν τους υπευθύνους ως απατεώνες, άτιμους, άδικους και λαμόγια και να τους καταψηφίσουν την Κυριακή;

Στην ταυτότητα της έρευνας είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου να αναφέρεται ο εντολέας της, στον οποίο έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα παραστατικά παροχής υπηρεσιών για την «διενέργεια» της δημοσκόπησης.

Συμφωνείς, φίλε Σπύρο, ότι με την συγκεκριμένη δημοσκόπηση κάποιοι έχουν υποπέσει στο ποινικό αδίκημα της «Διασποράς ψευδών ειδήσεων» με σκοπό την νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος;

Ο εντολέας της δημοσκόπησης είναι έντιμος ή απατεώνας, άτιμος, άδικος και λαμόγιο;

Συμφωνείς, φίλε Σπύρο, ότι η εντιμότητά και η δικαιοσύνη επιτάσσουν, ο Εισαγγελέας να κινήσει άμεσα τις σχετικές διαδικασίες ώστε να υποχρεωθεί είτε ο διαχειριστής της ιστοσελίδας messolonghinews.blogspot.gr είτε η φερόμενη εταιρία διενέργειας της «δημοσκόπησης» να αποκαλύψουν τον εντολέα ώστε να ενημερωθεί σχετικά το εκλογικό σώμα πριν την διενέργεια της ψηφοφορίας;

Θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι, ότι η δικαιοσύνη είναι κάποιες φορές δυσκίνητη. Εννοώ, πως ακόμα και εάν αυτή η «δημοσκόπηση» και η ανάλυση μου φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα δύσκολα θα κινηθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες.

Και εδώ, φίλε Σπύρο, υπάρχει και ένα άλλο γνωμικό: «Η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης είναι μεγαλύτερη στην πράξη από ότι στην θεωρία». Είναι εύκολο να διαλαλείς την εντιμότητα αλλά ενίοτε υπάρχουν στιγμές που οι πράξεις μας πρέπει να την αντανακλούν ώστε να υποδεικνύουν την ύπαρξη της.

Συμφωνείς, φίλε Σπύρο, ότι η εντιμότητα επιτάσσει την διευκρίνιση να την απαιτήσουν οι ίδιο οι υποψήφιοι σύμβουλοι; Ο σοφός λαός λέει πως το «ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Το άρθρο σου φιγουράρει πρώτο στην της ιστοσελίδαςmessolonghinews.blogspot.gr για πάνω από ένα εικοσιτετράωρο. Επίσης οι συνυποψήφιοί σου (με σειρά εμφάνισης) Μπουσπουρέλης, Μπίσσας, Παναγοδήμου, Γκίκας, Καρβέλης, Σκαρμούτσος, Καραδήμας, Γιαννόπουλος, και Κώτση έχουν όλοι διαφήμιση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως όσοι από εσάς ευαγγελίζεστε την εντιμότητα, την αγαθοσύνη, την συνέπεια και τη δικαιοσύνη πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, να απαιτήσετε να σας δώσει το όνομα του εντολέα δημιουργίας και ανάρτησης της “δημοσκόπησης” και να το κοινοποιήσετε στους δημότες;

Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως η εντιμότητα ορίζει πως το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι οι υποψήφιοι σύμβουλοι, τουλάχιστον, των δύο συνδυασμών που φαίνεται να ευνοούνται από την εν λόγω «δημοσκόπηση».

Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως ανάλογα την απάντηση του διαχειριστή της ιστοσελίδας πρέπει και οι υποψήφιοι να πράξουν τα δέοντα που ορίζουν οι κανόνες ηθικής και εντιμότητας τους;

Θα συμφωνήσετε όλοι, πως σε τέτοιες περιπτώσεις κρίνεται κατά την γνώμη μου η ανιδιοτέλεια ή μη των υποψηφίων Δημάρχων και συμβούλων. Δεν είναι ιδιοτελείς, αυτοί που βάζουν την εντιμότητα τους σε δεύτερη μοίρα και περιμένουν από τέτοιες ενέργειες να καρπωθούν εκλογική επιρροή; Φίλε Σπύρο, η έκφραση αυτή ιδιοτέλειας εκ μέρους των υποψηφίων τους κατατάσσει στους έντιμους, αγαθούς, συνεπείς και δίκαιους ή στους απατεώνες, στους άτιμους, στους άδικους κα τα λαμόγια; Στους αετούς ή τα ερπετά;

Όπως έγραψες –και συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ - «Στην κορυφή δεν φτάνουν μόνο οι αετοί, αλλά και τα ερπετά». Μπορείς να μας υποδείξεις τα ερπετά σε αυτή την περίπτωση;

Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως όλοι οι υποψήφιοι και συνδυασμοί που αναμετάδωσαν με οποιοδήποτε μέσο (από τον προφορικό λόγο μέχρι τοfacebook) αυτή τη «δημοσκόπηση» πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και να προβούν στις ενέργειες που ορίζουν οι κανόνες ηθικής και εντιμότητας τους; Αν μη τι άλλο να προβούν, από το ίδιο μέσο, στην εξήγηση εμφάνισης της δημοσκόπησης και την δήλωση της γνώμης τους για το ποιος είναι ο εντολέας και δημιουργούς της δημοσκόπησης ώστε να βοηθήσουν τους ψηφοφόρους να διακρίνουν

τους αετούς από τα ερπετά;

Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως για αυτή την απροκάλυπτη προσπάθεια παραποίησης του εκλογικού αποτελέσματος τουλάχιστον ένας επικεφαλής ή ένας υποψήφιος σύμβουλος, αναλαμβάνοντας την ευθύνη, πρέπει να βρει την τσίπα να διασώσει την τελευταία ρανίδας πολιτικής αξιοπρέπειας που του έχει απομείνει και να παραιτηθεί; Να επιλέξει να πετάξει ψηλά σας αετός από το να σέρνεται στην γη σαν ερπετο;

Φίλε Σπύρο, συμφωνείς πως η εντιμότητα είναι λέξη κενή χωρίς τις πράξεις; Μέσα στα πολλά που έγραψες, ανέφερες και το γνωμικό «ο σιωπών δοκεί συνενείν». Τι να την κάνεις την «εντιμότητα» και την «δικαιοσύνη» όταν συναινείς σιωπηλά… Επειδή είσαι λάτρης των γνωμικών, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις πως εδώ ταιριάζει το: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα…

Γιώργος Μουρκούσης

Και Μεσολογγίτης και σκεπτόμενος…

Υ.Γ. Φίλε Δημήτρη, όπως το τελευταίο 36ώρο πρώτο άρθρο στοmessolonghinews.blogspot.gr είναι το άρθρο του Σπύρου, νομίζω πως οι κανόνες εντιμότητας, ηθικής και δεοντολογία προστάζουν να αναρτηθεί η παρούσα επιστολή, πρώτο άρθρο, για το επόμενο 36ωρο.

Υ.Γ.2 Παραφράζοντας λίγο τον Μπλαζέ Πασκάλ «Έκανα αυτό το γράμμα μου μακροσκελές διότι δεν είχα το χρόνο να το κάνω πιο σύντομο».

Υ.Γ.3 Δεν συμφωνείς, φίλε Σπύρο, πως το επιστημονικό υπόβαθρο και η επαγγελματική εμπειρία κάποιου δεν αποδεικνύονται από την περιφορά του βιογραφικού στο internet αλλά, ανάλογα με την περίσταση, από τον τρόπο που μιλά, γράφει και πράττει σε όλες τις εκφάνσεις της προσωπικής, κοινωνικής, επαγγελματικής και ενίοτε πολιτικής δραστηριότητας του;

Υ.Γ.4 Χρήστο… εγώ από κέντημα πως τα πάω;

Υ.Γ.5 Κάποιος μπορεί να έχει δει μέρη της ανάλυσης μου να έχουν εμφανιστεί από εχθές στο facebook. Είναι γεγονός πως κατά τα αρχικά στάδια της ανάλυσης μου συναντήθηκα με άτομα τα οποία ενημέρωσα για κάποια πρώιμα ευρήματα μου.