Πρόσκληση στην ημερίδα του συνδυασμού "Δήμος για τα παιδιά μας"